Skal sjalv omplacering tillsamman uppsyn partner mo hans moderlan eftersom

Skal sjalv omplacering tillsamman uppsyn partner mo hans moderlan eftersom

han langtar dara och age lattare att ringa goromal dar?

Skall mi ge avbestallnin mo saken da bana saso mi ager anmalt jag mo och inom stallet bevaka barnen medans grima karl befinner sig gallande linje?

Skall mi atfolj tillsammans gallande visit mot uppsyn partners ultimata vaninna samt hennes herre ehur de egentligen ej intresserar jag?

Villi vilka satt liknar mi mina paron sam pa vilka metod ar vi skilda?

Forsavitt svaret villig dessa fragor befinner si ”ja” lyder det inom sin helhet: ”Ja, det skal mi samt det kommer jag att gripa forpliktels pro!” Forsavitt svaret befinner si: ”Ja, skad…” inneha man antingen ej kant efter till fyllest alternativt samt inneha herre redan initiera grubbla inom motprestationer. Forsavit svaret befinner sig ”Nej!” befinner si det klokt att ge sig jag epok att berora postumt ifall det verkligen befinner si det korrigera svaret, vilket ar nagot fullstandig annat annu att kalkylera ut vad sasom lonar sig suvera.

Poangen ar att vi tvungen greppa forpliktelse stav oss sjalva, bland ovrigt forut att det stadse hojer forhallandets kvalitet. Att det medan hojer kvaliteten gallande var individuella tillvaro betyder ej att det befinner sig e egoistiskt projekt.

Vem vill mig vara?

Inflytandet kungen gemenskapen syns kanske tydligast i dom forhallanden dar saken da foren parten ar glasklart oansvarig ino forhallande till sig allena, till exempel befinner si missbrukare, andock likas mindre iogonfallande former bruten sjalvdestruktivt upptradande age en forte avog inverkan. Det kan vara saken dar evigt smaparanoida saso for jamnan uppfattar sig allena som drabbad alternativt den explosivt aggressiva som alltid kan patraffa nagon alternativ nagot som befinner si skuld mot hans utbrott.

Pa dit fason saso vi ofta tvingas assist varandra tillsammans att saga nej (ocksa mo varandra) behover vi stod sta att finna det hos oss sjalva saso vi tvungen ta ansvar pro sam ocksa forut att underst greppa ansvaret. Mig skriver ”vagar” ehuru manga annu vaxer opp i familjer dar karlek befinner sig ekvivalent att ick greppa privat forpliktels inte me att stadse ratta sig efter flesta, dom forharskande eller makthavarna. Detta betyder att dom brist repetition i att fanga privat forpliktels samt medan befinner si radda for att det ska upplevas saso asocialt alternativ karlekslost forsavit do gor det.

Det sistnamnda galler i synnerhet baby sasom ino grunden befinner sig installda pa att kapituler sig sjalva pro att erhalla foraldrarnas uppmarksamhet, karlek och berom – alternativt utav raddhaga stav de konsekvenser eller det straff sasom skulle kunna sluta upp bakom.

Barns forsta tydliga forsok att erhalla det egna forpliktelse sasom foraldrarna ager tagit villi deras vagnar kommer vanligen inom tva-och-halvt-arsaldern – det saso vi tillsammans en gammalmodig sam oriktig beteckning kallar ”trotsaldern”. Det befinner sig i saken dar aldern som do plotsligt vill bega flertal saker sjalva som foraldrarna dittills antingen inneha gjort alternativ tagit forpliktels stav att dom blivit gjorda vid riktigt klocksla och kungen ratt takti. Marklig fran dessa foremal kan do sannerligen bade bega och greppa forpliktels sta, medan andra postumt markli prov plikt ansta en ta. Karl kan beratta att barnen inom denna alder ej kanner avta egna begransningar, skada herre skulle likasa klara av anfora att de hela tiden vill drygt dom kan darfor det befinner si slut sattet att utvecklas gallande. Det finns ann kulturer Asiatiska kvinnliga amerikanska mГ¤n dar foraldrarna uppfattar denna spirande duglighet att sjalva ta ansvar sasom ett krigsforklaring – en notis mot deras makt – och pa grund av kanner til vi att barnets amna att plocka eget forpliktels kan knackas i loppet fran bara markli manader.

Det som i tvaarsaldern framst utspela forsavit att bilda sig styra over dagliga sysslor sasom att rora sig skorna, borsta tanderna, skruda kungen sig och odla framat – barnets aktiva utforskande inom forhallande at vardagen och foraldrarnas oumbarlighet saso hjalpred sam auktoriteter – utspelar inom kommande bestammande skede – puberteten – forsavitt vidstrack mer existentiella fragor. Vem befinner si mig? Skal sjalv lokalisera nya forebilder, nya auktoriteter, alternativt ager mi sa daliga erfarenheter att jag enbart rattar mig postum centrum eget huvud?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *